Persberichten

Persbericht: handige tips voor het schrijven

Een persbericht schrijf je niet zomaar, daar komt het nodige bij kijken. Belangrijk genoeg dus om goed op de hoogte te zijn van deze tips. Want een journalist zal een goed geschreven persbericht sneller gebruiken. Zeker in deze tijd waarin redacties onder toenemende tijdsdruk hun nieuws moeten zien te brengen. Kortom, neem in gedachten maar plaats op de stoel van de journalist en kijk door zijn of haar ogen naar jouw nieuws. Het kan je veel free publicity opleveren.

Hieronder lees je handige tips die je helpen bij schrijven van een effectief persbericht.

Jouw persbericht is geen advertentie

Bij het schrijven van het persbericht moet je je verplaatsen in de rol van journalist. Wat is de nieuwswaarde van je bericht? Waarom is het interessant voor de doelgroep van het medium? Het is belangrijk om te onthouden dat een persbericht geen advertentie is, maar een nieuwsbericht. Probeer echte reclametaal te vermijden. Houd je aan de feiten, formuleer helder en blijf to-the-point.

De opbouw van een persbericht

Begin je persbericht duidelijk: geef aan dat het om een persbericht gaat. Schrijf daarom ‘Persbericht’ bovenaan je bericht. Vermeld ook de datum en de plaats.

Het persbericht bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Kop

  De kop moet in één zin de boodschap samenvatten die je met het bericht wilt overbrengen. Je kunt eventueel een onderkop gebruiken om je kop te verduidelijken, maar vermijdt lange zinnen.

 • Intro

  In de intro, ook wel lead genoemd, staat kort en bondig de belangrijkste informatie: wie, wat, waar, wanneer, waarom? Na het lezen van de intro moet de strekking van je bericht duidelijk zijn, de rest van de tekst geeft meer achtergrondinformatie. De intro is kort, hou 30 tot 50 woorden aan.

 • Uitwerking

  Na de intro volgt een verdere uitwerking. Vermeld nogmaals het belangrijkste nieuws, maar geef meer toelichting en achtergrondinformatie en plaats de informatie in de juiste context.

 • Noot voor de redactie

  Een persbericht sluit je af met een noot voor de redactie. Hierin geef je aan waar een journalist of redacteur meer informatie kan krijgen. Geef namen, e-mailadressen en telefoonnummers op van contactpersonen, of verwijs naar een website voor meer informatie. Meestal staat deze noot los van het bericht, gebruik voor de duidelijkheid een aantal witregels of een horizontale lijn. Geef ook aan dat deze informatie niet voor publicatie bedoeld is. Je wilt natuurlijk niet dat persoonlijke contactgegevens worden overgenomen in de media.

 • Bijlagen (optioneel)

  Is er een uitgebreid rapport dat bij je persbericht hoort, of is er beeldmateriaal dat een journalist kan gebruiken? Voeg deze informatie dan toe in de vorm van een bijlage.

Tips bij het schrijven van een persbericht:

 • Een persbericht moet oprolbaar zijn. Dit houdt in dat de eerste alinea de belangrijkste informatie bevat en de laatste alinea de minst belangrijke informatie. Zo kan een journalist eenvoudig de laatste alinea verwijderen als er te weinig ruimte is om je bericht volledig te plaatsen;
 • Schrijven is schrappen. Voorkom dubbele informatie in je bericht, kijk na het schrijven nog eens kritisch naar je tekst. Persberichten zijn zelden langer dan één A4-tje. Laat je bericht even nalezen door een ander. Ook al ben je nog zo zeker van je zaak, een fout is snel gemaakt en staat slordig;
 • Voorkom ook de veelvuldige herhaling van bepaalde woorden. Zoek naar synoniemen of gebruik verwijzingen;
 • Gebruik in je schrijfstijl zoveel mogelijk de actieve vorm en schrijf in de tegenwoordige tijd;
 • Een combinatie van zakelijke informatie en persoonlijke toevoegingen leest prettig. Gebruik bijvoorbeeld quotes van betrokken personen om je verhaal iets levendiger te maken.