Een freelance tekstschrijver of juist een team?

Een freelance tekstschrijver is misschien snel gevonden. Maar wat werkt beter dan één tekstschrijver? Twee tekstschrijvers! En wat werkt nog weer beter dan dat? Een team. En dat om verschillende redenen:

Nico Jan van Hemel

  • je hebt een contactpersoon die het werk regelt en de afspraken bewaakt;
  • de tekstschrijver die het meest met jouw teksttype of onderwerp heeft, gaat met jouw tekst aan de slag;
  • een tweede tekstschrijver kijkt met frisse ogen naar de tekst: is het overtuigend genoeg? Is het duidelijk? En zijn grammatica, stijl en vorm in orde?
  • wordt de freelance tekstschrijver ziek, dan is dat niet alleen lastig voor hem of haar, maar heb ook jij een probleem. Onze tweede tekstschrijver kent de opdracht en de stand van zaken, onze officemanager kent de afspraken en het werk gaat gewoon door.

Karolien Janssen

Schrijven is luisteren

We praten en luisteren als tekstschrijvers wat af! Dat betekent ook dat we opdrachten met elkaar bespreken. Is de gekozen invalshoek de beste? Is er een sterk creatief concept? Schrijven begint volgens ons toch vooral met luisteren. Onderzoeken. En dan pas schrijven. We vinden dit zo belangrijk, dat we daar zelfs een vaste werkwijze voor hebben afgesproken. Veel van onze opdrachtgevers doen al jaren zaken met ons.

We vullen ons vaste team tekstschrijvers soms aan met een freelancer uit ons netwerk. Het is onze flexibele schil. Professionals die we overigens heel goed kennen. En die weten welke kwaliteitsnormen wij hanteren.

Jolien Bennema

We werken liever met dan voor je

We zien het zo: we werken niet voor opdrachtgevers, maar met opdrachtgevers. Samen bepalen we de creatie, de publicatie en het beleid voor bruikbare content. We maken een plan om kwalitatieve content te schrijven. Jouw doel is ons doel. En daarbij stellen we af en toe de vraag ‘Nou en?’ of anders gezegd: wie is er eigenlijk geïnteresseerd in jouw site? Hoe voor de hand liggend ook, het antwoord vinden is soms verdraaid lastig. Maar we gaan zolang door totdat er geen vraag onbeantwoord blijft. Als het nodig is, dan kun je ons vragen om zelfs jouw klanten te betrekken bij je tekst.